Изложба
Лъчезар Бояджиев
IN/OUT..., in again

(Вътре/Вън..., отново вътре)

Швейцарско посолство в София
22 - 24 юни 1999 г.