Допълнение
Вече се натрупа достатъчно богат опит от работата на различни състави на националната експертна комисия за субсидиране на проекти за театрална дейност. Резултатите, по-точно решенията й за отпускане на финансова подкрепа на един или друг проект, редовно се публикуват в “Култура” и списание “Театър”. За разлика от публикациите за решенията на други институции (свеж пример: списъка на одобрените от селекционната комисия проекти, участвали в конкурса за финансиране на оригинални проекти от Евро-българския фонд за развитие на изкуствата в рамките на програма “ФАР”), Националният център за театър огласява и сумите, които се отпускат на спечелилите състезанието, и състава на заседавалата през конкретната сесия комисия.
Досега сме се въздържали да коментираме по същество самите решения, защото категорично стоим зад новата все още за страната ни практика на подпомагане на проекти и не ни се искаше частни забележки да ерозират натрупващата опит новост във финансирането на нашия театър.
Проф. Гриша Островски деликатно започва един вече нетърпящ отлагане разговор по това какво и как подпомагаме, какви са критериите на експертната комисия и как те стимулират развитието на театралния процес у нас и т. н.
“Култура” е готова да отдели място за дебат по всички въпроси, възникващи от практиката на проектното финансиране. Независима ли е комисията? Национално призната ли е експертността й? Единната за драматични и куклени театри комисия не поставя ли повече въпроси, отколкото разрешава? На път ли е да се преодолее практиката: “да раздадем на повече кандидати по-малки субсидии, така ще имаме по-малко главоболия”? Какви механизми за обратна информация за художествените качества на подкрепените проекти трябва да се създадат, за да се намали рискът от бъдещо несъсредоточаване на средствата в най-обещаващите проекти? Да има ли или да няма квоти (някакви приемливи елементи на дирижиране в свободното състезание на идеи) за драматичен и за куклен театър, за международна дейност, за издания и т. н.
Смятаме, че е полезно да се чуят както мненията на кандидатстващите, така и мотивите и аргументите на тези, които в момента участват в комисията. В дебата могат да вземат участие и други театрали, журналисти и дори просто зрители - “потребителят” на продукта, подпомогнат от комисията.

Н. В.