Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Европейски месец на културата
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова

Салон на изкуствата
Музика за новия век, Марин Големинов
Гостуването на Ричи Блекмор, Нели Янкова

Варненско лято
Концертите, Екатерина Чамурлийска

Филм на Боян Папазов за каракачаните, Геновева Димитрова
Тялото в две изложби, Петер Цанев
Варненски инсталации в София, Иван Евтимов
Българските турци и медиите, Ирина Илиева
Документална роза в Мюнхен,Андроника Мартонова
Четвероевангелие от Пушкин, Румяна Корсемова
Етимологики на Ани Илков, Веска Гювийска
Смитсън на Гор Видал, Маргарита Гочева
Семинар Текст и интерпретация