Алън Бринкли
История на американския народ
Незавършената нация
Превод от английски
Боряна Семкова-Вулова, Боряна Гечева,
Жанета Шинкова
Издателство Рива
София, 1999
Цена 19 500 лева


Квинтилиан
Обучението на оратора
Превод Макарий Стоянов Порталски
ИК Софи-Р
София, 1999
Цена 20 000 лева


Борис Виан
Планктон
Превод от френски
Мария Коева
Издателство Фама
София, 1999
Цена 4000


Борис Виан
Пяната на дните
Превод от френски
Симеон Лекарски
Издателство Фама
София, 1997
Цена 4500 лева
Хайнц Кокут
Как лекува анализата
Превод от английски
Людмила Андреева
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 7000 лева


Хауърд Стърн
Интимни части
Автобиография
Превод от английски
Албена Левакова
ИК Кротал
София, 1998
Цена 5000 лева


Феликс Чуев
Молотов си спомня
140 беседи с Молотов
Том втори
Превод от руски
Златко Стайков
Издателство Абагар
София, 1999
Цена 10 000 лева


Тери Пратчет
Интересни времена
Истории от света на диска
Превод от английски
Владимир Зарков
ИК Вузев
София, 1999