Поствоенна Култура
Текстовете в този блок са за войната в Югославия.
Като Наполеоновите войни, като Втората световна война, акцията на НАТО, наречена "Удар", имаше благотворното следствие да предизвика мисленето; да предизвика мисленето в един свят, който го "употребява" така масово, че то е като на изчезване.
Не е ли "отказът да се играе по новите глобални правила най-безмилостно наказваното престъпление, което националните държави, свързани със земята чрез своя национален суверенитет, трябва на всяка цена да избягват" - пита Зигмунт Бауман.
Може би трябва да "разбираме трудния преход от класическата политика на силата към световния граждански ред, минал през гробовете от един конфликт, като урок, който трябва да усвоим всички" - отговаря задочно Юрген Хабермас.
"Войната без битка деморализира сама себе си - чрез моралните си претенции" - контрира Карл Ото Хондрих.


Текстовете на
Юрген Хабермас
и Карл Ото Хондрих,
както и даденото от
Зигмунт Бауман
интервю специално за "Култура"
,
които тук публикуваме, не симулират мислене; те наистина мислят войната на територията на анализа, не на пропагандата; мислят я като тези и контратези, като непосредствени и по-далечни резултати, въобще като бъдеще.