Авангардна дискусия
в Димитровград
Повод за развихрилия се през последните месеци дебат между общината и художниците в Димитровград е провелият се от 17 до 19 април т.г. симпозиум "В собствен контекст". Организиран от Художествената галерия, той е представил художници от града, от софийската галерия XXL и сп. "Изкуство", включително неговия гост белгийския художник Дейвид Ван Дер Гейтен. Става дума за един текущ работен симпозиум, каквито все по-често се правят в страната - значението им за съответните региони е голямо, доколкото въвеждат и популяризират актуални тенденции в съвременното изкуство. В случая градският дебат започва месец след симпозиума като административен, за да се превърне в медиен и естетически.
На 26 май във в. "Ориент Експрес" е публикувана статия на Надежда Стойнева, уредник в Димитровградската художествена галерия, която представя симпозиума и изказва благодарности на спонсорите. Следват "фаталните" редове: "Като художник и единствен работещ човек в галерията останах смутена от поведението на административната власт в общината. Тя показа активно безразличие към организирането и протичането на симпозиума. Стойността на дарените неща, оставащи в общинската галерия, далеч надхвърля сумата, поискана от общината за неговото провеждане - 450 000 лв. (от които не е получен нито лев)". Забележката, както се вижда, е достатъчно невинна и можеше да мине незабелязано - всеки в България е запознат с воплите на общините, че нямат пари, особено за култура. Но вместо да се позове на този обичаен мотив, общинската власт в Димитровград подема естетически спор.
Под рубриката "Реплика на администратора" в. "Общински вести" публикува на 28 май отговор на Петко (Тенев) Каневски. Заглавието е "Изкуството се изроди", подзаглавието - ""Перверзия" у нас е вече синоним на "псевдоавангард"". Отговорът започва така: "В брой 21 от 26 май на "ОЕ" уважаваната от мен уредничка в Художествената галерия "Петко Чурчулиев" Надежда Стойнева тръби: "Поведението на административната власт в общината е смущаващо". Съвсем правилно!", продължава с обширен цитат от статията "Изкуството се изроди" (в. "Труд" от 26 май) и завършва с думите: "Така пише в бр. 140 на вестник "Труд". Там обаче са пропуснали да споменат творците, за които галеристката се тревожи".
На 8 юни "Общински вести" публикува "Дуплика на галериста" към началника на направление "Култура и вероизповедание" със заглавие "Доверете се на специалистите!". Тук Надежда Стойнева отбелязва: "Разбира се, всеки има право на мнение и собствен вкус, но е жалко, когато заради тях се налага цензура и то от началник на културна институция в днешното демократично време. Не може да се отрича нещо, без да се познава. Доверете се на специалистите, чиято работа е да разбират, показват или създават съществуващото разнообразие от факти в областта на съвременното професионално изкуство. Вие предпочетохте злобливата и некомпетентна позиция на журналист от неспециализиран за целта вестник". Следва уточнението, че "Според нормативните условия работещите в художествените галерии трябва да имат завършено висше художествено образование" и обяснението, че "Има достатъчно издадена литература за модерното изкуство и състоянието му в България. То се развива и никой не може да го промени или забрани. Галериите са длъжни да го показват такова, каквото е, а не такова, каквото Ви се иска да бъде".
Дотук спорът е между две институции в града, но артистичната общност естествено също се чувства засегната. И на въоръжението на общината (в. "Труд") тя противопоставя специализираните издания (междувременно в. "Култура" в броя от 4 юни е поставил "трудовата" статия в рубриката си "Никога", а от материала на изкуствоведката Мария Василева става ясно защо мястото й е там). Художници, живеещи в Димитровград, се обръщат с открито писмо към кмета ("Общински вести", 11 юни), в което настояват за следното:
"1. С нарочна заповед да задължите г-н П. Тенев да чете редовно и много внимателно специализирани издания, подходящи за поста, който заема (в. "Култура" и сп. "Изкуство" задължително), а в. "Труд" да остави на синдикалистите. Всяка седмица Вие лично да го препитвате върху прочетеното.
2. С нарочна заповед да задължите г-н П. Тенев да прочете, като си води подробни бележки, поне фундаменталните трудове върху история и теория на съвременното изкуство. Задължителни автори: Барт, Фуко, Лиотар, Лотман, Мукаржовски, Бодрияр. След което в личен разговор с Вас да Ви докладва какво е разбрал и научил.
3. С нарочна заповед да задължите г-н П. Тенев, когато в града ни гостуват доктори на изкуствознанието, изкуствоведи и критици, вместо да се крие, задължително да присъства на срещите с тях, като конспектира техните изказвания. Желателно е да направи опит и да разговаря с гостите. Конспектите да Ви представи за проверка.
4. С нарочна заповед да задължите г-н П. Тенев да се упражнява вкъщи в произнасянето на думата "куратор", която притеснява целомъдрието му, като предварително му обясните значението й. Успокойте го, че тази дума, също като "компютър", е заемка, която няма съответствие в българския език, та да спре да се притеснява от нея.
5. С нарочна заповед да напомните на г-н П. Тенев, че ръководи направление "Култура и вероизповедания", а не "Масова култура и мистика", като му обясните разликите.
6. С нарочна заповед да задължите г-н П. Тенев да забрави рефлексите си на партиен работник в отдел "Пропаганда и агитация", които му подсказват поведение на "възмутен трудов колектив", заклеймяващ "формалистичните извращения" в изобразителното изкуство. Няма как да се върнем в 50-те години."
Нататък скандалът набира скорост на принципа "нито вестник без престрелки", постепенно включва и други събития в града, а езикът и стилът на общуване минава на "балканско" ниво. В "Ориент Експрес" от 9 юни Живко Тенев пише: "Войната, която "културният" администратор на общината Петко Тенев раздухва срещу своята чета и в частност срещу общинска галерия "Петко Чурчулиев", едва ли му прави чест... Г-н Тенев, поне да беше се понапънал малко да съчиниш някакъв що-годе сносен отговор, или може би си бил твърде зает в броенето на парите за хонорар на уважавания от мен Георги Калоянчев, за ненавременната халтура, чиято единствена цел бе да омаловажи провеждането на симпозиума "В собствен контекст". ... Друг е въпросът, че един общински администратор би трябвало да знае и да прави разлика между понятията лично отношение и служебни задължения. Никой не ти дава право да отсечеш: това мен не ме интересува и точка."
Доста обширният този път отговор на Петко Тенев-Каневски е публикуван в "Ориент Експрес" от 16 юни: "Много истински ме развесели материала на някой си Живко Тенев от агломерацията Хасково-Димитровград, отпечатан в бр. 23 на "ОЕ" под гръмотевичното заглавие "Петко Тенев мрази авангардистите, недолюбва и класиците"! Евалла бе Живко, ашколсун! С такава Иля Еренбургска проникновеност ти "блесваш" като изумителен душевед и вадиш на заГлавно място такива черни черти от моя характер като "омраза" и "недолюбване", че ми цъфнаха налъмите! Още с първото изречение на кьорфишека ти безпощадно не само изграждаш образа на врага - Петко Тенев, като "културен" администратор, но и безмилостно и с определен духовен мазохизъм го "громиш" в гаден и пълен с мръсно лицемерие стил - "ала фелдфебел от Сейменския полк"!". По-нататък авторът изтъква направеното от него "за периода от 16 месеца", откакто работи в Кметството, включително ремонта на втората част на галерията и присвояването на името "Петко Чурчулиев": "И за двата факта можеш да благодариш на благоразумните общински съветници от различните политически сили". Отговорът продължава така: "Категоричните ти определения, които фриволно раздаваш по мой адрес, различни прояви и други персони са дълбоки като пещерни рисунки: Значи моят отговор по повод материала "Поведението на..." според теб "не е никакъв отговор", а просто цитат от в-к "Труд"!? (Ами аз ли имам вина, че в-к "Труд" има половин милион тираж и в твоя стил да анатемосам милиони българи, че не разбират от изкуство?) ... Връх на твоя еклектичен цинизъм е, че уважавания от теб Георги Калоянчев е дошъл в града за ненавременна халтура, чиято цел е да омаловажи провеждането на симпозиума "В собствен контекст"! Това може да напише само човек, който не си взема редовно хапчетата (за лечение...). Ами таранколу, премиерата на книгата "Жив съм, Ваш съм..." на големия български артист Георги Калоянчев беше планирана от директора на театъра г-н Младен Пенков още през януари т.г. и съобразена със свободното време на Г. Калоянчев и оперетната певица Еделина Кънева! А паричното му възнаграждение за спектакъла изплатено по всички законови нормативи от театъра. ... И така, ако се опитам да обобщя твоя опит за пасквил за мен, той има привкус на активист от Движението за млечни девически знания. Защото никога не съм мразил авангардистите. Имал съм честта да се срещна с Кристо Явашев, мой личен приятел е Добромир-Иван (наш съгражданин, който живее във Виена)". Отговора си Петко Тенев-Каневски завършва загадъчно: "Защото изкуството не е бабаитлък, а борба! Казва го най-модерният от всички модерни художници на България. Защото хората и времето ще отдадат дължимото на всеки творец. А не шепа мушмороци, превърнали каканижето си в професия да издават апокалиптични крясъци колко са велики, разчитайки все още на принципа на идейното отрицание - вместо на високия професионализъм!", като в послеписа нарича адресата си "употребен шабецгоим"(!?).
На 30 юни в спора на двамата Теневи се включва и трети - художникът Дан Тенев. Той отбелязва: "Неслучайно г-н Тенев два пъти пътува до Турция за сметка на общината. Макар тия харчове да предполагат по-веща употреба на турския език"; уточнява: "Кристо емигрира на Запад през 1956 г. и оттогава кракът му не е стъпвал в България. А че Петко-Теневият крак не е стъпвал по-далече от Берлинската стена, личи отведнъж. Е, кога и къде е срещал той Кристо?", и пита: "ще получат ли художниците все пак категоричното становище на г-н кмета по недоразумението, наречено Петко Тенев, и смислени отговори на поставените от тях основателни въпроси?". Становището на кмета, макар и задочно, е публикувано в същия брой на "Ориент Експрес" под заглавие "Заплашват авангардисти с публикуване на творбите им": "И кметът на общината Господин Георгиев особено не тачел част от т.нар. авангардни творби на участниците в провелия се неотдавна в Димитровград симпозиум на модернистичното изкуство "В собствен контекст", призна пред репортери самият той. Гърлен смях у присъстващите на срещата с градоначалника предизвика импровизираното представяне на част от произведенията. "Прани гащи", "Риба без глава", "Найлон, слепен със скоч", коментира иронично градоначалникът, докато прелистваше албум с фотографирани инсталации. Георгиев се зарече да предложи на медиите да публикуват част от тези творби, като обществеността сама прецени доколко в тях се припокрива авангардното с абсурдното. Той огласи и размера на сумата, която общината е броила на Дан Тенев за участието му в Европейския месец на културата в Пловдив - 100 хил. лв.". (Тук се налага да уточня, че прелистваният от кмета албум е от изложба в чужбина с българско участие, и че праните гащи са всъщност ризи от инсталацията на Красимир Терзиев. Но това са подробности.)
Кметското мнение затваря (засега) кръга на тази на пръв поглед малка провинциална драма. За да постави, струва ми се, големия и много актуален проблем за отношенията между изкуството и властта.

Диана ПоповаКак възприемате
авангардното
изкуство?
-
анкета на в.
Ориент Експрес
от 7 юли