Как възприемате авангардното изкуство?
Анкета на в. Ориент Експрес от 7 юли

Диана Делчева, безработна: Не го разбирам. На пръв поглед човек не може да разбере идеята на автора. Модерно е да се говори за авангардизъм и се съмнявам, че всичките му ценители са наясно със заложената философия.
Даниела Иванова, студентка: Някои авангардни творби ми харесват. Вид изкуство е и това, че много хора не го приемат, не означава, че трябва да бъде отречено.
Атанаска Тонева, пенсионерка: Не го разбирам и може би затова и не го приемам. След като е произведение на изкуството, значи носи в себе си някаква идея. Авангардните творби си имат своя публика.
Недялко Лозев, безработен: Всяка нова идея има смисъл. Така е и с авангардизма. Много хора не могат да го приемат и да го разберат, но това е нов стил в изкуството, който не бива да ни стряска. Авторите на такива творби са с по-освободена фантазия.
Георги Димитров, Неохим: Авангардните творби са виждане на самия автор. Предпочитам класическото изкуство пред тях. Мисля, че освен да се види такова творение, ще трябва и да се беседва с автора му.