Знакът "Трибрат" на Александър Дяков

Знакът "Трибрат" обединява знаците на трите еднобожи учения на Мойсей, Христос и Мохамед - чеда и Пророци на Единия Бог.
"В Началото бе Словото" и черно-бялото умозаключение, което правя, е основано върху предпоставки черно на бяло в Техните Свещени книги.
Затова, да ме съди Този, Който с ум и разум ме е дарил да чета Словото Му и уповавам се да ми прости, защото вижда, че и да греша - за добро го правя.

Александър Дяков