Eдна легенда се завръща, така обявиха появяването си авторите на възобновеното списание "Ах, Мария". От старото списание са останали само Румен Баросов, преди член на редакционната колегия, сега главен редактор, Андрей Кулев, преди художник, сега и автор и, разбира се, познатото, написано на ръка и дебело подчертано "Ах, Мария", което отново се появява като лого на всяка страница. В първия брой на първото списание тогавашният му главен редактор Венцеслав Арнаудов на скромно, "откъснато" от тефтерче листче казваше, че е запазил само традицията "в първа страница на първия брой на всяко ново литературно списание, главният редактор да се обръща към читателите и да обещава майка си и баща си. Но, продължава той по-нататък, едно списание за литература не може да предлага нищо друго, освен литература". В новата "Ах, Мария" ни предлагат дори по-трайни неща от "майка си и баща си", предлагат ни класици. Защото броят е заявен като антология на бъдещите класици на 90-те.
Пожелаваме успех на новата, стара "Мария".

И.И.