Театрални спомени се появиха и в Русе. Те изпълват съдържанието на първите книги с такава тематика - "Откровено за сцената и живота" на актрисата Царева Беева и "Куклите оживяват в спомени" от Никола Кръстев.
Царева Беева е била актриса от края на 40-те до средата на 70-те години в театрите на Варна, Пазарджик, Бургас, Силистра, Разград и най-дълго време в Русенския театър. Артистично и увлекателно тя раздипля интересни епизоди от своя жизнен и творчески път. Преживяла много радостни мигове, но и много горчивини, спомените й представляват един урок по стоицизъм, чувство за достойнство в професията и умение да опазиш духа си в конфликтите на живота. В книгата интересно са изградени образи на известни театрални личности, с които актрисата е работила: Хрисан Цанков, Леон Даниел, Спас Джонев, Ана Иванова, Елка Иванова, Любомир Дековски, Иван Андонов, Владимир Полянов и други. Същевременно ореолът на някои театрали леко е смъкнат на земята. Но и при двата случая - във възторга или огорчението - актрисата пише с уважение за всичките си колеги. Този поглед на авторката прави страниците й живи, колоритни, динамични - четящи се на един дъх.
Книгата "Куклите оживяват в спомени" представлява увлекателен разказ на основателя на днешния русенски куклен театър Никола Кръстев, който е бил неговият първи директор от 1960 до 1966 г. Авторът разказва за раждането и намирането на свое място в културата на Русе и страната на куклениците от дунавския град от първите им дни като професионален театър (февруари 1960 г.) до днес. Спомените нямат претенциите за научно изследване. Те привличат с възрожденския си патос и голямата обич към кукленото изкуство. Специални страници са отделени и за ярките творчески личности, допринесли за издигане авторитета на театъра - от основателите до днешните му представители.
Книгата на Никола Кръстев е първата история на куклен театър, написана в България.

Крум Гергицов