В рамките на съвместния проект на Евробанк и СБХ за представяне на съвременни български художници e и изложбата на известния график Иван Нинов в галерия "Шипка" 6. Като автор той се утвърждава през 70-те години и творчеството му е добре познато на тези, които се интересуват от изобразително изкуство. Успехът на неговите графики се дължи на неоспоримите качества, които притежават, както и на характерния почерк на автора. Пълното отсъствие на литературност и илюстративност (от които българската графика често страда) в неговите творби, органичната цялост и вътрешната стабилност на формата, както и лаконичността при изграждане на композициите са отличителните и трайни черти на неговото творчество. Характерно за автора е, че той изхожда от натурата, като в работите му тя претърпява различна степен на интерпретация - от фигурални и предметни композиции до чисто абстрактни решения. Интересен дял от неговото творчество са женските портрети или по-скоро рисунки с портретен характер - от модела са изявени само специфичните черти, формата е изчистена от несъществени детайли, в резултат на което художникът създава запомнящ се, одухотворен образ. За фигуралните композиции и натюрмортите, както и за абстрактните "въображаеми пейзажи" или "форми" е характерна същата лаконичност, пестеливост на изразните средства. Светлите форми и обеми сякаш постепенно се "материализират" от тъмния фон без резки контрасти или плътния черен контур ги "изважда" от белия лист.
Иван Нинов предпочита да работи в класическите графични техники като литография и суха игла, но за силното естетическо въздействие на творбите му не малка роля играе и адекватното използване на възможностите на фотографията за обогатяване на регистъра от изразни средства.

Стефания Янакиева