Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Европейски месец на културата
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова

Книга за ромската музика, Розмари Стателова
Телевизионни К-ренесанси, Митко Новков
Люляци на Мери Лавин, Амелия Личева
Българи на City of London Festival, Ина Божидарова
Изложба на Иван Нинов, Стефания Янакиева
Версенжеторикс се снима у нас, Андроника Мартонова
Концерт на Борислав и Христо Йоцови, Антонина Бонева
Конкурсът Атанас Петров, Маргарита Михайлова
Театрални спомени в Русе, Крум Гергицов
Отложен конгрес на читалищата, Любен Русков
Знакът Трибрат, Александър Дяков
Разговор с омбудсмана Клаес Еклунд
Ах, Мария се завръща