Лозанка Пейчева
Душата плаче - песен излиза

Ромските музиканти в България
и тяхната музика
Издателство Терарт
София, 1999 Цена 8 лева