Димитър Тъпков (1929, София) завършва композиция при проф. Марин Големинов. Заемал е следните длъжности: заместник-главен редактор в радиото; главен секретар на СБК; директор на Софийската опера; ректор на Държавната музикална академия; заместник-директор на научното обединение по изкуствознание на БАН; заместник-председател на Комитета за култура. Професор по инструментознание, оркестрация и композиция.
През 1976 г. неговата "Кантата за мира" зае първо място на Международната трибуна на композитора в Париж. През 1977 г. - първа награда за детска песен на конкурс на ОИРТ.
Понастоящем е професор в пловдивската Академия за музика и танц и директор на международния музикален фестивал "Софийски музикални седмици".
По-известни творби:
Концерт за оркестър (1969)
Рапсодично дивертименто (1972)
Концерт за арфа и оркестър
Квартет за флейта, виола, арфа и чембало (1973)
Шест багатели за струнен оркестър
Кантата за мира (1975)
Ламенто за оркестър (1976)
Симфония Бреве "1878" за симфоничен оркестър (1978)
Симфония № 2 за глас и оркестър (1992)
Микросимфония (1993)