В БНР: паузи за продан
Музикалната линия в понеделник и вторник от 22 до 24 часа е обречена да изчезне от хоризонта на "Хоризонт. Това е изборът на ръководството на радиопрограмата, колкото и удобно да е оправданието, че "външни обстоятелства" го налагат, т. е., че това са изискванията на Закона за телевизия и радио. Всъщност законът само задължава да се предостави част от националния ефир на външни продукции. А коя точно територия ще бъде предложена на пазара си е решение на стопанина. Изборът буди принципно недоумение: отцепвайки музикално-информационни предавания, замествайки ги с т. нар. развлекателни, "Хоризонт" ще продължи ли в този си вид да отговаря на обществената поръчка?
Купувачи се появиха веднага. Те трябва да запълват досегашните пространства на "Алегро виваче" и разклоненията му и на "Джаз студио". Очакваният резултат е: покачване на рейтинга плюс приходи. Но дали точно от този часови пояс радиото би забогатяло? Мечтите са приходите някой ден да бъдат вложени в скъпо струваща стойностна продукция. Формулата е прозаична и банално безрезултатна. Не съм забелязала благодарение на "Пирон", "Карамбол" или други подобни външни продукции БНТ така да е забогатяла, че да се е и естетически остойностила. Затова и впускането ми в рецензиране на предаванията, определени за сваляне от ефир, е неуместно. Най-неутрално казано: знаем какво екипите им могат. За кандидат-заместителите, пак така неутрално изречено: тепърва има да узнаваме какво не могат. Откакто изборът е направен, специалната комисия в Националното радио слуша пилотни предавания - кандидати да заемат освободеното пространство. И колкото пъти ги слуша, почти толкова пъти ги отхвърля. Сигурно не толкова заради висок критерий, колкото и поради условието за елементарни технически показатели. Славейковият израз за такива случаи е: "Опитай се пак!" Какво пък, все някой път ще се получи...
Настойчивостта, с която се извършва заниманието "прослушване" в БНР, напомня някогашния повик за разгръщане на художествената самодейност и светлата вяра, че свежите идеи за професионалното изкуство идват непременно от любителското.
Засега до края на лятото в ефир остава "Играта " на "Балкан - ТВ". Останалото пространство предстои да се запълни от някоя неизвестна продукция. Естествено е да се дискутира по въпроса защо точно известните "Алегро Виваче" и "Джаз студио" са избрани за жертвен агнец в името на частната инициатива и в името на ефимерния висок рейтинг и печалба. Отговорът не е свързан с качествата им. А с това, че са музикално-информационни предавания. Както се знае, музиката в слабо развитите култури не означава нищо друго освен пауза. Празно пространство, което може да се продава и запълва. Виж, пиронът е белег на материалност.

Елена Драгостинова