Национален съвет за музика и танц
към Министерството на културата
До: Управителния съвет на БНР
и генералния директор на БНР

Уважаеми госпожи и господа,
Повод за настоящето писмо е тревогата за съдбата на музикалните предавания "Алегро виваче" и "Джаз във вторник".
Съветът за музика и танц към Министерството на културата настоява БНР да преосмисли решението си относно специализираните музикални предавания в програма "Хоризонт". Със своите качества и с огромната си аудитория те успешно се вписват в програмната схема на БНР и в годините назад са доказали високия професионализъм и общественополезната си насоченост.
Загрижени за бъдещето на музикалните програми в БНР, считаме, че традицията е програма "Хоризонт" да бъде информационно-музикална. Часовият пояс, предоставен за външни програми, засяга интересите на музиката в БНР и нарушава вътрешния баланс, възпитателната му функция и очакванията на аудиторията.
Проф. Павел Герджиков
председател на Националния
съвет за музика и танц към
Министерството на културата