Културен коктейл

Факти, факти, факти
Честито!- юбилей на Тончо Жечев

Европейски месец на културата

Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Съзаклятието на струните, Екатерина Дочева
Изложбите, Светла Москова

Съдбата на Алегро Виваче и Джаз студио
Паузи за продан, Елена Драгостинова
Писмо до БНР, Павел Герджиков

Бенефис на керамиците Евгения и Здравко Манолови
Филм за Сирак Скитник, Андроника Мартонова
Стихосбирка на Таня Кольовска, Марин Бодаков
Християнско изкуство в Мирамаре, Любен Русков
Археологически находки '98, Елза Нинова