Шесто управление срещу
неформалните организации
в България 1988-1989 г.


Документален сборник с материали
от архивите на МВР
и Централния държавен архив

Съставител и отговорен редактор
проф. д-р Стефан Дойнов
Фондация Д-р Желю Желев
Издателство SCORPION
София, 1999
Цена 7 лева