До Министерството
на външните работи
До БТА
Тук

Вече седем години полагаме усилия да пропагандираме сред органите на държавната администрация и медиите в България правилната употреба на наименованието на Република Хърватия.
За съжаление и в момента тази суверенна държава (официално призната от Република България на 15 януари 1992 г.) продължава да се нарича с три различни имена - Хърватско, Хърватска и Хърватия.
Първата именна форма Хърватско е анахронизъм, пренесен в езика ни от времето, когато Хърватия е била автономна област в рамките на Австро-Унгария. Тази форма (аналогична с употребяваните в българския език форми за назоваване на области - например Софийско, Бургаско, Пловдивско или Българско за намиращите се под османска власт български земи) е съвсем неподходяща днес за наименование на една суверенна държава.
Втората форма Хърватска е автоматично пренесена в българския език от хърватския език (в който например България се нарича Бугарска, Гърция - Гръчка, Финландия - Финска и пр.). Тази форма е влязла в употреба неправилно, тъй като не е съобразена с принципите на българския език.
Макар и бавно, започва да си пробива път третата правилна форма за назоваване на тази държава - Хърватия. Тази именна форма е съобразена със съществуващото в българския език правило наименованията на държавите да окончават на -ия (Франция, Гърция, Финландия, България и пр.). Впрочем самото посолство на Република Хърватия у нас се е съобразило с това правило в българския език и е поставило на сградата си надпис “Посолство на Република Хърватия”.
Като ви обръщаме внимание на тази просъществувала доста дълго твърде нелицеприятна за Хърватия неуеднаквена и често неправилна форма за употреба на нейното наименование, си позволяваме да препоръчаме: нека компетентните органи на Министерството на външните работи и БТА вземат необходимите мерки, за да бъде наложена в медиите и държавната администрация единствената правилна в езиково отношение и съобразена с политическите реалности в Югоизточна Европа форма за името на тази суверенна държава - Република Хърватия.

С уважение:
ст. н. с. д-р Агоп Гарабедян,
директор на Института по балканистика
ст. н. с. д-р Румяна Божилова
ст. н. с. дфн Лилия Кирова