Обръщение към министрите на културата
от Източноевропейските страни
Ние, документалистите, ви помогнахме да вземете властта.
Освобождавайки нашите страни от тоталитаризма, загинаха и някои кинематографисти. Сега, когато ситуацията се стабилизира, вече не ви трябват документалните филми и телевизионна публицистиката като огледало за ходенето по мъките на нашите народи и за тяхната надежда за бъдещето. Създава се впечатлението, че вашата късогледа политика унищожава документалното кино като най-точен изразител на националното самосъзнание и отнема надеждата, че обществените телевизионни канали ще заработят като институции на културата.
За да се избегне най-лошото, ви призоваваме, уважаеми министри на културата от страните на бившия Съветски съюз и Източна Европа, да предприемете кардинални стъпки за спасяването на истинската кино- и тв-документалистика. Обръщаме вниманието ви, че на практика във всички страни от Източна Европа напълно отсъстват, за разлика от страните в Западна Европа, закони, регламентиращи ясни и точни методи за финансиране на кинематографията. В законите на много страни вече е намерено място за произведенията, пропагандиращи порнография и насилие, докато документалното кино като явление не съществува в законодателните актове на Източноевропейските страни.
Затова се обръщаме към вас с призив незабавно да пристъпите към изработването на съответното законодателство за киноизкуството, включително документалното кино, в страните, в които сте назначени да изпълнявате отговорната роля пазители на културата.
Смятаме за необходимо:
1. Да се издигне на европейско ниво законодателството в областта на аудиовизуалните изкуства и телевизията. За целта съветваме да се обърнете към добре работещото законодателство на Скандинавските страни, Германия или Франция, и, приспособявайки го към културния контекст на вашите страни, да внесете колкото може по-скоро законопроектите за първо четене в парламентите на вашите страни. Характера и принципите на законите съветваме да заимствате от страните, където тези модели вече успешно работят (Норвегия, Дания, Франция), за да гарантират разпределение на бюджетните средства по максимално демократичен и прозрачен начин, без да позволяват екранът да се използва като оръдие на една политическа сила. Предлагаме да синхронизирате създаващите се закони, за да осигурите единството на нашето културно пространство и готовността за обединяване с Европа.
2. Да се подкрепят на държавно ниво общоевропейските организации в областта на киното, в частност EDN (European Documentary Network) - единственото засега международно творческо обединение на кинодокументалистите в Европа. Тази подкрепа трябва да бъде както морална, така и материална, според възможностите на вашите страни.

С надежда за вашето съдействие,
кинодокументалисти
и създатели на документална телевизия
от Армения, Азербайджан, България,
Киргизия, Литва, Латвия,
Румъния, Русия и Естония

Пряну, Естония, 6 юли 1999 г.