До г-жа Копринка Червенкова -
главен редактор на вестник “Култура”
ул. “Княз Александър Батенберг” № 4

Уважаема госпожо Червенкова,
Следя с интерес публикациите на ръководения от Вас вестник и особено тези, които се отнасят до проблемите на изобразителното изкуство. По мое мнение в. “Култура” поддържа авторитета си на професионално издание в конкуренцията на свободния медиен пазар.
Бих желал да направя две уточнения на факти в публикуваното интервю за българското участие в биенале Венеция '99 на Диана Попова с Недко Солаков и Яра Бубнова - бр. 26/2.7.1999 г. Първо: председател на журито не съм бил аз, а зам.-министър Панталей Цанков. Второ: въпреки предварително приетия регламент за печеливш проект с кворум от 50% + 1 гласа нито един от трите заявени проекти не събра необходимите гласове. Затова в Министерството на културата има съответната документация. Решението за заявяване на официално българско участие с проекта Солаков - Бубнова беше взето от ръководството на министерството.
Искрено се надявам, че редакцията ще публикува тези уточнения в някой от следващите броеве на вестника.

С уважение:
Румен Захариев
председател на Творческия фонд на СБХ

Бел.ред. С удоволствие публикуваме тези уточнения, макар те да не са от чак толкова “фатално” значение за наистина радостния в момента факт - възстановеното българско участие във Венецианското биенале. Иначе, погледнато в исторически план, бъдещите изследователи на това събитие едва ли ще подминат архивите на Министерство на културата.