Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Европейски месец на културата

Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Изложбите, Светла Москова

Наградата Христо Г. Данов
Събитието Веско Ешкенази, Екатерина Чамурлийска
Четвъртият конкурс Маргарита Арнаудова, Анелия Д. Янева
Илиян Лалев в АТА, Илина Коралова
Стихосбирката Тектоника на Петьо Пейчев, Митко Новков
За Универсален енциклопедичен речник, Борислав Борисов
Георги Мирчев като художник, Ирина Илиева
Награда за филм на Боян Папазов
Обрщение на източноевропейски кинодокументалисти
Изложба в Ирида от пленера в Русалка
Хореографският проект Атараксия
Уточнения от Румен Захариев
Институтът по балканистика за името на Хърватия