Роман по френски
“Големите блондинки” е френски роман - с всичко онова, което трябва да бъде “френска литература” според масовата представа за нея: любовна интрига, подправена със средно количество секс, криминално действие, детектив-човек, героиня-блондинка, хумор с иронични акценти, игрова стилност на израза, повърхностна мисъл... Жан Ешноз е също така “френски” писател; той се опитва да задоволи едновременно масовия читател и сериозната критика. Първия - като смесва екзотична декоративност със социални проблеми; втората - като заема иронична дистанция спрямо собствения си начин на писане. Освен това виждаме популярния отзвук на постмодерната философска мисъл: дискурсът-Ешноз е добре информиран от Бодрияр примерно. От една страна, той поставя темата за симулативния характер на масмедийното пространство и строи сюжета си в кухнята на симулакърната производителност. “Големите блондинки” в текста представлява проект за журналистическо предаване; пореден ход на механизмите в голямата фабрика за илюзии, наречена телевизия. От друга страна, самият текст имитира постмодерния хаос на общественото пространство: симулативни действия и действена симулативност, виртуални ефекти на традиционните белетристични похвати, спонтанна еклектика на жанрови характеристики и тематични насоки, иронични ретроспекции към други литературни творби, пародия на масовата културност и окултуряване на масовите представи... Стилът е неудържимо френски, той играе с цялата наличност на дискурсивното пространство в съвременна Франция, строи колажи от клишета на стереотипната изразност, Вавилонска кула на съвременните митологеми (което ще ни върне към “Митологиите” на Барт). Неговата разговорна наивност крие сложни отношения на пародийната отстраненост като наративна позиция, а усложнената претенциозност кодира идеята за безличие в съвременния живот. Всичко това прави превода на романа труден и артистичен, истинско приключение на езиковата култура. В крайна сметка изпитваме удоволствие от удоволствието, с което Красимир Кавалджиев е преживял своето приключение.


Милена КироваДуми
с/у думи

Жан Ешноз.
Големите блондинки.
Превел от френски
Красимир Кавалджиев.
Кентавър,
С., 1999.