ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ

Издаден е Указ на президента Петър Стоянов за награждаването на проф. д-р Тончо Жечев с орден “Стара планина” I степен за изключителните му заслуги към българската наука в областта на историята и литературата и по случай 70-годишнината му. Оперната певица Юлия Винер-Ченишева също се награждава с орден “Стара планина” I степен за изключителни заслуги към българската култура в областта на оперното изкусто и по случай нейната 70-годишнина.

Министерството на културата е изпратило писма до общините с молба да бъдат предоставени данни за броя на читалищата и субсидираните бройки в общината, както и за броя на библиотеките - градски и бивши окръжни. Писмото е във връзка с Решение № 337 на Министерския съвет от 19.5.1999 г. за откриването на бюджетна процедура за 2000 година и в съответствие с обективните критерии, които влизат в методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения на общините с републиканския бюджет.

От 16 до 18 юли се проведе Третият национален конкурс “С песните на Радка Кушлева”, организиран от Министерството на културата, община Смолян, кметството и Средното музикално училище в с.Широка лъка. Журито с председател проф. Николай Стойнов присъди за раздел “аматьори” парични награди на Деница Начева, Антим Гогушев и Десислава Чавдарова за професионалисти специална награда - статуетка на Ставри Калинов и парична награда получиха Татяна Скечелиева, Любомир Петов, Дарина Митева, Николай Запрянов, Красимир Добрев, Десислава Веселинова, Снежана Атанасова и Цонка Стоянова.