Гестус 98

Театрален алманах
Съставител на броя Весела Груева

Издание на фондация Идея за театър
и Съюза на артистите в България
София, 1999 г.