В София през октомври ще се проведе първият международен видеоарт фестивал "Видеоархеология". Негови куратори са Живка Валявичарска, Илияна Недкова и Борис Костадинов.
Концепцията на фестивала е провокирана от класическите методи на археологическото проучване. Днешната археология използва множество научни изследвания и анализи, за да възстанови живота на нашите предци. На базата на открита монета, сечиво, произведение на изкуството или погребение археологът реконструира езически или религиозни ритуали, фолклорни обичаи, етнически характеристики, икономически процеси, културна история. "Видеоархеология" разглежда видеото като основно средство за изграждане на визуален образ. Желанието е да бъде изграден някакъв "археологически" VHS - обект на нашата съвременност. Какви открития биха направили бъдещите учени при техните разкопки? Какво биха им разкрили те за края на 20-ти век?
"Видеоархеология" е насочена към автори, които са готови да покажат своите "изследвания". Работите би трябвало да са създадени, сякаш това са "монетите" и "сечивата", които днешните жители биха оставили като археологическо наследство на нашето време. "Видеоархеология" ще събере художници, теоретици и публика в двудневен симпозиум, придружен от прожекции на кураторски пакети от различни видео организации от Европа и Америка. Ще бъде издаден и каталог на фестивала.
Събитието вече е подкрепено от програма ФАР към Европейската комисия. Организаторите продължават дейността си в сътрудничество с Националната Художествена Академия, Център за изкуства Сорос, Американски център, Гьоте Институт, Британски Съвет, Руски културно-информационен център, Френски институт и др.

К