Културен коктейл

На "Славейков"

Европейски месец на културата

Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Изложбите, Светла Москова

Пак проект за мавзолея, Диана Попова
Рецепта от два романа, Николай Аретов
Събори - двойници, Любен Русков
Честване на Ханс Пфицнер, Людмила Маринова
Джаззвездата Франк Авитабиле, Людмил Фотев
Операта Духовете на Версай, Пламен Петров
Фотозиложбата 12 часа в КЕВА
Първият видеоарт фестивал Видеоархеология