Евреите
по българските земи


Анотирана библиография

Съставители
Жак Ескенази, Алфред Криспин
Международен център
по проблемите на малцинствата
и културните взаимодействия
София, 1999