Рашко Сугарев
Лице на угодник
роман
Издателство Отечество
София, 1999
Цена 6 лева


Любен Петков
Зелени кръстове
Три истории от миналото
Издателство Отечество
София, 1999
Цена 5 лева


Никополската битка
в съдбата на България, Балканите и Европа
Съставителство
и редакция
проф. д-р Васил Гюзелев
Издателство Тилиа и
Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 1999
Цена 5 лева

Мирон Иванов
Събрани съчинения
Том I и Том II
Издателство Атлантида
София, 1999
Цена 17 лева


Милан Кундера
Бавността
роман
Превод от френски
Боян Знеполски
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 3,50 лева


Жан-Пол Сартр
Фройд
роман-сценарий
Превод от френски
Огнян Стамболиев
Издателство Захарий Стоянов
София, 1999
Цена 7 лева