Сцена от " Паяци""Романтично", "Саломе", "Паяци" и "Болеро" са творбите, съставляващи поредната премиера на балетния колектив при Оперно-филхармоничното дружество - Бургаска опера. Либретист, хореограф, режисьор и сценограф е главният балетмайстор Хикмет Мехмедов.
"Романтично" е създадена по осма симфония на Франц Шуберт. Постановчикът тръгва от най-хубавото, завещано ни от романтичния балетен жанр, за да го обогати с нови движения и форми, така че, запазвайки характерните за стила поезия, възвишеност и изящност, той създава съвременен спектакъл, задоволяващ вкуса на новия зрител. Солсти са Галина Калчева, Емилия Николова, Гриша Роглев и Недко Георгиев. Доброто в случая е, че те, както и ансамбловият състав демонстрират професионализъм, вкус и култура на движението, както и техническа подготовка, без които класическият танц е немислим. Обединяващото четирите миниатюри са откъси от "Песен на песните" на Соломон. Стиховете чете актрисата Аглика Бояджиева. Текстът не илюстрира ставащото на сцената, само създава нужната атмосфера, тъй като главната тема в творбите е любовта.
Галина Калчева е балерина, която би била украшение за всяка изтъкната танцова трупа. Нейната "Саломе" е вълнуващ разказ за урагана от страсти, раздиращ библейската героиня. Надарена с физическа красота, ярки балетни данни и впечатляваща техника, тя успява да достигне до глъбините както на образа, така и на сложната експресивна музика на Рихард Щраус.
"Паяци" (създадени по древна индийска музика) говори за несъмнения творчески подем на Мехмедов. Плетеница от изобретателни форми и движения изграждат екзотична атмосфера, която се превръща във фон на основната мисъл на постановчика - любовта е не само съграждаща сила, но и рушаща, щастие и смърт са двете й лица.
Солистите Недко Георгиев, Емилия Николова, Росиана Попова и Лора Пехливанова (последните две все още ученички в школата към операта) отлично се справят с тежкия хореографски текст.
"Болеро" - музика Равел - е добре познато произведение на Мехмедов. Достойнството му е, че при всяка нова интерпретация и нови изпълнители звучи различно. Тук тежестта на изпълнението е върху главната героиня - Галина Калчева, която омекотява тревожните акценти в творбата в полза на визуалното възприятие.
Струва ми се, че на фона на катастрофалните финансови проблеми, в които се дави българският балетен театър, елитната вечер на състава при Бургаската опера и очевидното професионално израстване на неговите танцьори крият голяма надежда, че може би невсичко още е загубено.

Маргарита Михайлова