Плейс театър -
един от възможните модели

Плейс театър е един от най-големите съвременни танцови центрове в Европа, представяйки 32 седмици на година британски и интернационални танцови продукции. Плейс театър има репутацията на една от най-предизвикателните институции за танц с висококачествено програмиране на представления в Лондон. Театърът организира четири фестивала, които всяка година са представяни в Плейс: Resolution (януари-март) - показвайки повече от 100 британски и европейски трупи за 7 седмици, Spring loaded (февруари-март) - най-престижният британски съвременен танц, The Turning World (май-юни) - чествайки най-добрите международни танцови компании и Re-Orient (октомври) - представяйки съвременния танц от Азиатския Тихи океан.
Мястото (както бихме превели наименованието - The Place) си е точно на мястото. Защото Лондон е град с повече от 44 агенции за танц, а броят на институциите в Англия - училища, трупи, съвети и фестивали, промоциращи съвременни танцови постановки, надхвърля числото 86. В Англия има повече от 215 независими трупи и 26 танцови консултанти, извършващи и мениджърска дейност.
През 1960 година филантропът Робин Хауърд поканва Марта Греъм и Робърт Кохън от Америка да създадат училище в Лондон. През 1968 се ремонтира сграда, строена през 1889, където са тренирали много артисти по време на войната като лорд Лейгтон, Ноел Кауърд, Уилиям Морис. Плейс отваря врати през 1969 г. като Лондонско съвременно танцово училище. Така "танцът от Америка" става познат в Лондон. През годините Плейс театър е споделял сградата с Кралската Шекспирова трупа, когато се е премествала от Стратфорд на Ейвън в новото си студио, което са нарекли "Другото място". През 1971 Хауърд и други инвеститори разширяват пространството, като вземат Дрил Хил. След 3 години построяват и новото студио. Хауърд финансира Плейс от негови собствени средства. Прз 1991 г. се създава Танцовата служба в отговор на необходимостта на независимите артисти и така Плейс става Национална танцова агенция.
През 1997 г. "Мястото" печели 5081 милиона лири стерлинги от националната лотария чрез Съвета на артистите в Англия, за да се завърши целият нов комплекс през 2001. За момента Плейс се финансира от столичната кампания "Плейс за бъдещето", необходими са още 2000 милиона лири за довършването на проекта.
Много танцови трупи дебютират на сцената на Плейс театър: Марта Греъм, Марк Морис, Театър Франкфурт, Вим Вандекибус, Сабуро Тешигавара, "Ди Ви 8", "Ви-Тол", "Приключения в движещи се картини" и др. Някои от студентите, завършили Лондон контемпорари данс скул, работят с Туайла Тарп, Мърс Кънингам, Марта Греъм, Лойд Нюсън, Нейджъл Чарнок.
И така днес след почти 40 години упорита работа Плейс театър е център-институция за съвременен танц с няколко различни звена: Лондон контемпорари данс скул LCDS (150 студенти от 25 страни са обучавани на професионално ниво). "4D" - трупа от дипломираните студенти, която осъществява турнета както в Англия, така и в чужбина с различен репертоар всяка година. Танцова служба - предоставя информация и професионално развитие за независимото танцово общество, като има повече от 1000 членове от Обединеното кралство и от чужбина.
Видеоцентър и библиотека. E& CP предлагат голям избор образователни програми за Лондон, които включват уъркшопове, практика, работни ателиета, резиденции и личен материал за театъра. Плейс подкрепя Ричард Алстън - независима трупа, както и петима асоциирани артисти чрез схемата на танцовата служба към театъра, предоставя резиденция на трупи, вечерно училище, младежко място. Бях гост на Плейс театър по време на фестивала The Turning World - участвайки с "Deja Donne" продукция. Имах удоволствието да бъда избрана за партньор на Aerowavws - програма на Resolution танцов фестивал, който си сътрудничи не само с партньори от Европейската общност, но и с Естония, Литва, Румъния, Гърция, Словакия, Полша, Чехия, Унгария. Партньорите (26 на брой до този момент) се събират за седмица (Лондон'96, Хелзинки'97, Гент'98), изглеждат всичките видеоматериали на кандидатите и въпреки техните културни различия стигат до общо решение, като предлагат няколко трупи да представят работите си в Лондон. Необходимостта от съгласие споява нова група от приятели, която не може да се появи при абстрактен дневен ред или конференция. Повече от 260 видеоработи кандидатстват за този фестивал, като само 10 трупи ще участват през петте седмици на януари-февруари, които Плейс театър ще предостави на сцената си в Лондон. Фестивалът е за всеки млад хореограф или дипломиран студент, който за пръв път ще представи своя работа в Лондон. Селекцията се базира на видеоматериала, който трябва да бъде изпратен не по-късно от 13 септември'99. Организацията предоставя пътни разноски, настаняване и дневни. Представленията ще бъдат всеки петък и събота през периода 5 януари - 19 февруари 2000. В една вечер заедно три трупи ще представят не повече от 15 до 40 минути хореографии.
Като партньор на фестивала вече изпратих адреси на 5 мои колеги, които смятам, че биха могли да имат място там. Надявам се, че някои от тях ще направят усилия и ще кандидатстват. Това е възможност за контакти, за представяне на спектакъл пред публиката на Лондон, а и предполагам, че ще присъстват и представители от други страни - професионалисти, танцьори, агенции, преса, директори на институции за танц и т. н. Възможност за професионално представяне в един от най-големите центрове за танц - The Place Theatre.
За да бъде информацията достъпна за всички млади хореографи и за да се чувствам справедлива към всеки евентуален кандидат-желаещ да участва на фестивала, предоставям тази информация и на страниците на в. "Култура".
Формуляри за кандидатстване и повече информация на телефон: 68 29 81, факс 987 33 78 за Галина Борисова, или електронна поща: galinaborissova@hotmail.com
информация за Плейс театър можете да намерите на адрес: http//www.theplace.org.uk


П.П. Този текст е конвенционално написан. Според мен е по-интересно да се разкажат и други случки за Плейс, които говорят много по-категорично за репутацията на центъра. Но като знам, че повечето танцьори не са и чували за "Мястото", тази интродукция е моето начало за представянето на престижни танцови институции.
Не бих сравнявала отново българските конкурси и фестивали с чуждестранните инициативи, както направих това през 1998 година, тъй като се получава винаги излишно създаване на напрежение (обикновено от по-слабата губеща страна). Пък и не виждам някаква заинтересованост от медии, министерство, директори и авторитети за развитието и помагането на модерния танц. Той обаче няма да стане нито по-добър, нито по-лош и въпреки това. Само е доста жалко, че ще трябва оттук насетне добрите независими артисти да представят проектите си по света, а у нас останалите да вписват активности сред суровата кичозна действителност.

Галина Борисова