Тъпанът бе поставен в центъра на вниманието най-после. В НДК ни бе поднесен разкошен музикално-фолклорен букет - заключителният концерт на Първото международно студио по тъпан. Студиото е уникална проява в памет на създателя на българската перкусионна школа - композитора и педагога проф. Добри Палиев. Идеята е на дъщеря му - Мария Палиева - изтъкната перкусионистка, една от основателките на "Полиритмия". На концерта показаха майсторството си както учениците и преподавателите на студиото, така и изтъкнати наши състави, като "Бистришките баби", "Бистрица", "Накит", "Акцент", "Полиритмия", "Ритъмчета", "Изворче" и др. Всички изпълнители изявиха най-красивото от постиженията си, като особено се откроиха импровизационните надсвирвания на кавал и на тъпан на Костадин Генчев и Стоян Павлов и на тъпани на Антонин Бржечка и Калин Вельов заедно с малкия ученик Владимир Петров - носител на наградата на студиото. Разкошният музикално-фолклорен букет разцъфтя и благодарение на водещата Анди Палиева. Известната музиколожка умело се намесваше с интересни факти за изпълнителите, инструментите, за самия проф. Палиев; изразяваше искреното си възхищение от изпълненията. Завършекът на концерта - обграждането на публиката от десетки свирещи тъпанджии, говореше за вечната обич към народната традиция.
Цялата красота на заключителния концерт на Първото международно студио по тъпан беше споделена с ограничен брой публика. Би могло да се пожелае по-съвършена организация във връзка с това, защото обновата на музикално-фолклорната традиция непосредствено включва и различни поколения публика, която поддържа живота на фолклора.

Светла Кръстева