Културен коктейл

На "Славейков"

15-а есен на Аполония, Маргарита Гочева
Първо международно студио по тъпан, Светла Кръстева
Моделът на Плейс театър, Галина Борисова
100 години Есенска филхармония, Мария Костакева
Изложба на Николай Петков, Петер Цанев
Балетна премиера в Бургас, Маргарита Михайлова
Eлектронна поща от Валерия Петропулос
Новият брой на списание Летература