Списание
ЛЕТЕРАТУРА
(Lettre Internationale)

брой 21, 1999
Издателство Отворено общество
Цена 3 (3000) лева