Стоян Михайловски
Политически и философско-религиозни размишления
Издателство Кама
София, 1999
Цена 5,5 лева


Румяна Емануилиду
Лица
Издателско ателие Аб
София, 1999
Цена 10 лева


История на арменския народ
От древността до 1920 г.
Под редакцията на акад. М.Г. Нерсисян
От арменски Агоп Орманджиян
УИ Св. Климент Охридски
и издателство Наука и изкуство
София, 1998
Цена 7 лева


Пьотър Вандич
Цената на свободата
История на Източна Централна Европа
от Средновековието до днес
Превод от английски д-р Веселин Иванов
Издателство Отворено общество
София, 1999
Цена 5,40 леваСветовните митологии
Том I от А-Д
Енциклопедия в четири тома
Превод от руски Иван Седефов
Издателство Абагар
Цена 19,50 лева


Светът след Исус
От I век преди Христа
до Първата световна война
Издава Gaberoff
София, 1999
Цена 48 лева


Джеймс Клавел
Търговска къща
От английски Светлана Ахчийска,
Мария Мандаджиева,
Емилия Николова
и Росен Сиромахов
Издателство Мойри
София, 1999
Цена 7 лева (книга първа)
и 9 лева (книга първа и втора)