Андре Горц е роден през 1924 г. във Виена, но отдавна живе в Париж и все още е един от значимите социални теоретици на европейската левица. Става известен с книгата си "Сбогом на пролетариата", в която развива тезата за края на индустриалната ера и дефинира ролята на новите социални движения. През 1989 г. излиза друга негова много известна книга - "Критика на икономическия разум".
Интервюто, което публикуваме, е направено в края на 1997 г. Но проблемите и темите, които се анализират в него, са валидни и днес.