Димчов ден в Копривщица
По инициатива на внучката на брата на Димчо Дебелянов - г-жа Маслина Цветкова, през миналата година в Копривщица бе създадено Сдружение "Димчо Дебелянов". Сред учредителите му ще срещнем имената на потомци на изтъкнати копривщенски родове - Маджарови, Карапеткови, Кацарови, Гайтанекови, Млъчкови, Каблешкови, Дебелянови... Ръководството на сдружението с председател г-н Ладислав Цветков работи в тясно сътрудничество с Дирекцията на музеите в Копривщица, както и с Гражданския форум "Българка".
Една от привлекателните инициативи на Сдружението е провеждане на ежегоден "Димчов ден" в събота между двете дати, свързани с почитането паметта на поета: 19 август - освещаването на паметника, създаден от Иван Лазаров през 1934 г., и 23 август, когато през 1921 г. са погребани останките на Дебелянов в родната земя.
Тази година Сдружение "Димчо Дебелянов" кани приятелите на поезията и музиката в събота, 21 август т.г., на своя втори "Димчов ден".

Сдружение "Димчо Дебелянов"