Излезе от печат книга 39/40, Пролет-Лято'99
на списание "Демократически преглед". С тази книга изданието влиза в шестата годишнина от възстановяването си през 1993 г. Списанието за либерално гражданско общество е единственото у нас интердисциплинарно тримесечно издание на неправителствена организация (Дружество "Гражданин").
Акцент в двутомника е задочната дискусия "За ситуацията в България". В нея участват десетки публични личности, чиито позиции оформят широкия спектър на социалното битие в България днес.
Войната в Косово е вторият централен сюжет в книгата. Картината е разгърната в традиционната рубрика "Балканите между Европа и Средиземноморието" и нейните разклонения "Войната", "Светът за кризата" и "Следвоенни визии". В широк времеви диапазон и в многообразие от жанрове са представени предистория, митове, аргументи, националистическата доктрина на Сръбската академия на науката и изкуствата (непубликувана досега у нас), враждуващи ретроспекции и виждания за последиците от конфликта. Динамичният ход на събитията по западната ни граница сгъстява полемичния характер в позициите на авторите.
Рубриката "Гражданинът, гражданското общество, неправителствените организации" представя инициативи и практики, свързани със закона за достъп до информацията, с борбата срещу корупцията и с проекти на съвременно законодателство за неправителствените организации.
В традицията на краевековните поредици на "Демократически преглед" е "Холандски политически пейзаж". С цветни репродукции е представен големият холандски художник Пит Мондриан. Броят предлага лични истории на непублични хора и очарователните "Разкази от Блумсбъри" на испанската писателка Ана Мария Навалес.

К