Изграждане на самоличност
Фотография Валтер ЗайдлНа 19 август Българското фотографско сдружение представи в клуб-галерия К.Е.В.А. в София фотоизложба и диапрожекция на австрийския фотограф Валтер Зайдл, събрани под общото заглавие "Изграждане на самоличност".
"Изграждане на самоличност" се занимава с една често срещана тематика в изкуството от 80-те години насам и заема централно място в творчеството на 26-годишния фотограф и артмениджър.
Ако европейското и американското изкуство на 80-те години се фокусира върху културата и социализацията на малцинствата, то през 90-те години на преден план излиза играта с различните форми на самоличност. Артинсталацията "Изграждане на самоличност" показва личния подход на Зайдл в разглеждането на мястото на експозицията като част от общата концепция. Основната част от експозицията в К.Е.В.А. се състои от 6 голямоформатни черно-бели фотографии със софийски улични мотиви. Надписи по стените, кофи за боклук и телефонни кабини са предпочитаните от Зайдл елементи от уличния пейзаж. Това е неговият начин да познае и отрази не само София, но и другите големи градове, в които е пребивавал. В духа на Сюзан Зонтаг, Зайдл обикаля улиците без цел и посока и бива привлечен от тъмните и изпаднали кътчета. Неговите улични фотографии отразяват добре познати на минувача обекти от ежедневието, които обикновено остават незабелязани. Необходимо е окото на фотографа, което да ги възприеме и превърне в обекти, привличащи погледа на наблюдателя.
Една от най-изразителните фотографии от пейзажната серия на Зайдл представлява млад мъж с бяла шапка, седящ в бяла "Симка" от 1963 година, спряла на брега на морето. Тук авторът се връща към черно-бялата фотографска и филмова естетика от първата половина на 20-и век. От друга страна, тази фотография осъществява връзката с 80-те портрета на българи, прожектирани на втория етаж във Фотографската работилница на Сдружението под форма на диапозитивно шоу на фона на кротка алтернативна музика. Като цяло, портретната серия съдържа отчетливи паралели с ранното творчество на Джим Джармъш и естетиката на Пи-Джей Харви.
Съчетаването на фотографии и диапозитиви е резултат от теоретичните виждания на автора. При снимането на портрета, лицата на портретираните заемат определен израз само за части от секундата. Ритмичната смяна, "изчезването" на прожектираните диапозитиви е за него знак за преходността на човешкото съществуване. Установеният и относително дълготраен "живот" на уличните обекти се подчертава от възможността за по-продължително наблюдение на изложените фотографии.
Различните самоличности, резултат от съотношението на отделните работи, отразяват, от една страна, субективното усещане на твореца за страната, в която се намира, и за хората, с които го свързва приятелството. От друга страна, зрителят има възможността да "изгради" и една нова самоличност на хората, чиито изображения присъстват в експозицията.

Антония Тачева

Българско фотографско сдружение благодари на Австрийското посолство - София, и специално на г-н Юлиан Фридрих, без чиято подкрепа този проект не би бил осъществен.


Експозицията "Изграждане на самоличност" е отворена за посещения до 11.9.1999 г. от 9:00 до 22:00 часа в К.Е.В.А. (Клуб за естетическо възпитание на артиста), ул. "Г.С.Раковски" 114, вътрешен двор.