Културен коктейл

На "Славейков"

Култура в Македония
Българска поезия на македонски, Марин Бодаков
Първи летен салон на частните галерии, Илина Коралова
Валтер Зайдл в КЕВА, Антония Тачева
Театралната година в Русе, Дора Монова
Гьоте и театърът, Румен Нейков
Писмо по некултурен повод, Ина Минкова
Седмият филмов фестивал Любовта е лудост
Първият театрален фестивал На брега