Култура в Македония
Фондация "Българска идея" и Агенцията за българите в чужбина осъществяват проект за разпространение на български вестници и списания в Република Македония. Изпълнението на проекта е възложено на фирма "Пелагония - М" ЕООД с управител г-н Людмил Митакев (София 1000, ул. "Георг Вашингтон" 5; тел. 88 05 63, вътр. 201; факс 980 25 83).
И така от август т. г. в Македония могат да се намерят ежедневниците "Труд" и "24 часа", седмичниците "Култура", "Капитал" и други.
Разбира се, че приветстваме тази нова възможност за взаимноопознаване между хората в двете така близки и така недостатъчно познаващи се страни. И само в скоби ще отбележим, че може би е дошло странното време, когато вестник "Култура" ще може да се купи в Скопие, но не и във Варна, например.

К