Взривяването
на мавзолея

Коментар
Христо Буцев
Репортаж
Диана Попова
Писмо до човека в Мадрид
Павел Попов
От въздуха подхванато
Вяра Ангелова (радио)
Спасители и благородници
Митко Новков