Стефан Танев
Съвременно изкуство и древна култура
ИК Колибри
София, 1999


Евреите
по българските земи
Анотирана библиография

Съставители Жак Ескенази, Алфред Криспин
Увод Еми Барух
Издание на
Международния център по проблемите
на малцинствата и културните взаимодействия
София, 1999


Ивелина Димитрова
Илаян
Издателство Сафо
Ловеч, 1999


Божидар Динков
Пеласгите
(Една загадка
на Балканите и Егеида)
Издателство Любомъдрие
София, 1999


Каталог на българските издатели
(Directory of Bulgarian Publishers)
Издание на
Националния център за книгата
и Народна библиотека
Св. Св. Кирил и Методий
София, 1999