Вазова театрална седмица
Независимо дали е признат или отричан като драматург, Иван Вазов продължава да стои на първо място в десетката на най-играните български автори. В репертоара на театъра той присъства повече от един век. С малки изключения неговите пиеси имат богата сценична история. И всички са играни. Интересът на зрителите към неговото драматическо творчество не намалява. Всяко поколение открива своя истина в него. Пътуването в неговата територия е предизвикателство и изпитание и за театъра, и за зрителите.
Започва поредният нов театрален сезон. Очакват ни срещи с познати и непознати автори, с гледните точки на режисьорите към техните пиеси, с пресъздадените от актьорите образи. И още нещо. През следващата година се навършват 150 години от рождението на Иван Вазов. Мисля, че би могло отбелязването на годишнината да стане и с една "Вазова театрална седмица", която да се проведе на сцената на Народния театър или в родния град на поета. Малък градски театър вече има постановка върху пиеса от Иван Вазов - "Казаларската царица". В началото на сезона Народният театър ще покаже новата си постановка на "Двубой", посветена на годишнината на неговия патрон. Навярно и други театри в столицата и особено в страната ще имат спектакъл върху Вазова пиеса, с който да участват в юбилейната седмица. Заслужава си, защото освен голямото значение, което писателят има за развитието на българската драма и театър, с пиесите си той спомогна и за утвърждаването на националната ни идентичност и за националното ни самочувствие.
И накрая нещо колоритно относно неговата драма с исторически сюжет - "Борислав". С нея Народният театър открива сезона си 1909-1910 г. Тя има голям успех и достига рекорден за тогавашните мащаби брой на представления. По случай 50-ото й представление (надминава го) авторът изпраща благодарствено писмо до театъра и до екипа, осъществил на сцената пиесата. Интересът към драмата се потвърждава и от следните редове във в. "Реч" (бр. 867, 1910 г.), където под заглавието "Блъсканица пред Народния театър" четем: "Тая сутрин голяма тълпа се притискаше и чакаше пред вратата на Народния театър, за да си купи билети за довечарошното 23-то представление на "Борислав". Когато вратата се отвори, тълпата нахлу с голям безпорядък. Неколцина души бяха стъпкани, големия джам на вратата се строши. До 11 1/2 часа всичките места се изпродадоха".
Дано през новия сезон театрите се радват на подобен успех. Разбира се, без премеждия. На добър час.
Проф. Надежда Тихова