Разбира се, потенциалът на българите, живеещи в чужбина, е от съществено значение за живота в България.
Потърсен, намерен, изявен и използан, този потенциал би засилил и обогатил дебата за пътищата на България и българите в глобализиращия се свят. Редакцията на "Култура" си дава сметка за това - тази рубрика, както и текстовете на доста наши автори, живеещи в чужбина, го доказват.
За съжаление, усещането в България е, че българите в чужбина не намират сили - или време, или желание - да участват в онзи, все несъстоявящ се Български дебат. Ако те имат сили, време и желание, възможно е неучастието им да се дължи на откъсването и (вече) непознаването на реалиите в България. Което може би значи, че "вътрешните" българи още не са овладели изкуството на съвременните медии, с които животът в държавата би могъл да бъде показан в неговата пълнота. От значение е, даваме си сметка, и разликата в мисленето - а оттам и в езиците на живеещите при различни условия. Но при една обща и интензивна обмяна на мнения в Българския дебат, взаимното разбиране е много по-постижимо.
Надяваме се, че скоро - до няколко месеца - при обновяване на дигиталното издание на вестника, ще можем да отворим място за един Български дебат.
Христо Буцев,
заместник-главен редактор
kultura@online.bg