Дискутирано
в soc.culture.bulgaria

Напоследък по различни поводи в Интернет бяха изказани добри впечатления от в. "Култура" и също така бяха дискутирани наново рисковете и целесъобразността от събиране на парични помощи от българите в чужбина за български институции.
Наново се стигна до констатации, че "който има достатъчно акъл, няма нужда от пари", и че в България трябва преди всичко да се отстранят всякакви пречки пред хората с акъл. Отново се стигна до заключението, че България продължава да бъде консервативна и затворена към съвети и внушения от чужбина, а искат само пари. И наново се подчерта, че емигрантите на Запад - над 500 хиляди души през последните десет години - представляват огромен интелектуален потенциал, който България не прави опити да използва. Във връзка с ролята на Асоциацията на българите в Америка отново бе формулирана много успешно от Явор Райчев главната цел - да се създаде канал, по който интелектът, опитът и мъдростта на българите в развитите западни страни да оказат влияние в България.
Показано бе, че в. "Култура" поддържа добра позиция, но и изпитва големи материални трудности, подкрепяйки морални и духовни ценности в тези преходни времена. Аз считам, че организирането на дарителство за в. "Култура" от българите в чужбина би оказало незначителна помощ. Вестник "Култура" трябва да търси не дарения, а сътрудничество сред читателите си в чужбина. Сътрудничество, което да е за благото на каузата на вестника и същевременно да му носи материални средства.
Предлагам идея, която препращам и на в. "Култура", и очаквам да бъде дискутирана в нюзгрупата "soc.culture.bulgaria" - създаване на Интернет-клуб към в. "Култура". Член на клуба да може да бъде всеки, който плаща членски внос от, примерно, 10 щатски долара годишно, като постъпващите средства да отиват изцяло на разположение на вестника. "Култура" да поддържа постоянен линк на титулната си страница в Интернет с редовно актуализиран списък на имената и e-mail адресите на членовете на клуба. Вестникът да открие постоянна рубрика с подходящо заглавие както в Интернет-изданието си, така и в печатното си издание, която да бъде на разположение само на членовете на клуба. В тази рубрика да се поместват материали, имащи отношение към политическия, стопанския и културния живот в България, предложени от членовете на клуба, като вестникът да се задължи да осигурява публикуването им по възможно най-бърз начин, разбира се, с правото да ги редактира по отношение на стил и изискванията на законите на България.
Аз очаквам "Култура" да откликне на идеята. Разбира се, тя може да се детайлизира и усъвършенства. Смятам, че по този начин може, само за около година, да се обособи един печатен форум на имащи какво да кажат българи в чужбина, който да е предназначен за българите в България. При това вестникът ще получава не само валутни средства, а може би и интересът към него ще се повиши.
Какво мислите по този въпрос?
Лазарин Лазаровkultura@online.bg