В края на август започна вторият международен симпозиум по скулптура Илинденци '99.
В него участват видни автори от Австрия, България, Канада, Мексико, САЩ, Франция, Холандия и Япония. Симпозиумът, организиран и финансиран от Фондация "Арт Център Илинденци", имаше своето силно начало миналата година, когато скулпторите живописно групираха творбите си в края на село Илинденци и по хълмовете над него.
Ще напомня също, че сред учредителите на фондацията са Светлин Русев, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Иван Русев, Емил Попов и др.
Резултатите от тазгодишния симпозиум ще бъдат представени на публиката на 26 септември.

Д.П.