Милорад Павич
Хазарски речник
роман-лексикон
в 100 000 думи
От сръбски
Христиана Василева
Второ издание
Агата-А
София, 1999
Цена 5,80 лева


Списание Факел
Брой 3/1999
Факел експрес
и Асоциация България-Русия
Цена 3 лева


Национален дебат
за културната политика

Институт
по културознание

София, 1999


Албер Камю
Щастлива смърт
Калигула
Недоразумението
От френски
Красимир Кавалджиев
и Наташа Куртева
Наука и изкуство
София, 1999
Цена 6 леваЕрих Фром
Изкуството да бъдеш
Превод Мариана Панова
Кибеа
София, 1999
Цена 5 лева


Мирча Елиаде
Митове, сънища и тайнства
От френски Лиляна Цанева
Прозорец
София, 1999
Цена 4,80 лева


Мирча Елиаде
Образи и символи
Размисли върху
магическо-религиозната
символика
От френски Лиляна Цанева
Прозорец
София, 1999
Цена 4 лева