Сузанна Паасонен е млад писател и художник, теоретизира по проблемите на медиите и разновидностите на феминизма. Развива свои интернет-проекти и понастоящем изследва домашните уебстраници. Работи като преподавател и изследовател в катедрата за кино и телевизионни изследвания в университета на град Турку, Финландия и живее в Хелсинки.
Сузанна Паасонен участва в симпозиума
на Фронта за комуникация.