Art Култура

Communication Front
Международен фестивал
на изкуствата
и творческите технологии.
31 май - 20 юни,
в Европейския месец
на културата.
Участници:
35 от България
и 27 от Великобритания,
Македония, Словения,
Канада, Унгария,
Финландия, Нова Зеландия,
Австралия, САЩ,
Холандия и Швейцария.
Фронт
за комуникация

Илияна Недкова

Играем или не
Шон Кюбит

Домове, убежища,
общности?

Сузана Паасонен

Пластична хирургия
на пола

Деана Херст